Automatyczny filtr panelowy

Automatyczny filtr panelowy

Automatyczny filtr panelowy Pneumafil to samoczyszczący filtr wymagający ⅓ – ⅕ miejsca zajmowanego przez obrotowy filtr bębnowy. Jego wydajność przewyższa filtry z ogniwami V i rolkowe filtry papierowe.

Logo Pneumafil

Nawet w najtrudniejszych warunkach pracy automatyczny filtr panelowy Pneumafil pomaga dbać o czystość, bezpieczeństwo i wydajność zakładu. Jego prosta konstrukcja obniża koszt filtrowania powietrza poprzez zmniejszenie potrzeb w zakresie robocizny, części i materiałów.

Dzięki swoim rozmiarom i sprawności, automatyczny filtr panelowy idealnie nadaje się do filtrowania suchych zanieczyszczeń w systemach, w których nie można pozwolić na duże odchylenia jakości powietrza, a ręczne czyszczenie jest niepraktyczne.

Automatyczny filtr panelowy można stosować:

 • W obudowie w układzie pojedynczym lub podwójnym do kontroli kłaczków i pyłów.
 • Jako filtr drugiego stopnia, uzupełniający obrotowy filtr bębnowy.
 • Z nowymi systemami klimatyzacji.
 • W istniejących systemach klimatyzacji pozbawionych filtra.
 • Zamiast filtrów z ogniwami V i rolkowych filtrów papierowych.

Automatyczny filtr panelowy Pneumafil jest dostępny w różnych rozmiarach i wydajnościach.

WARTOŚĆ PROSTEGO, AUTOMATYCZNEGO DZIAŁANIA

Powietrze jest oczyszczane, przepływając przez układ równoległych, pustych ogniw filtra, na które składają się dwa zestawy paneli filtracyjnych. Zegar lub różnicowy wyłącznik ciśnieniowy włącza mechanizm czyszczący, który wsuwa się i wysuwa z przestrzeni pomiędzy ogniwami filtra.

Wózek przesuwa mechanizm czyszczący pomiędzy ogniwami i z powrotem do położenia początkowego po przejściu przez wszystkie panele filtra. Panele filtracyjne są zawsze czyszczone w tej samej kolejności, dzięki czemu ogniwa bardziej zabrudzone czyszczone są najpierw. Dysze zgarniające działają podciśnieniem na materiał filtracyjny aż do przywrócenia odpowiedniego ciśnienia. Odpady są pneumatycznie przenoszone do zbiornika na odpady.

ŁATWE PORÓWNANIE

Obrotowy filtr bębnowy

 • Szereg nieruchomych dysz naraża świeżo oczyszczone media na kontakt z powietrzem zapylonym podczas każdego obrotu bębna. Poziom zanieczyszczeń na wylocie szybko rośnie. Przywrócenie skuteczności wychwytywania cząstek wymaga więcej czasu.
 • Konieczna jest regularna konserwacja uszczelek. Obroty bębna, rozruch i hamowanie obciąża części i powoduje zmęczenie metalu. Konieczność napraw lub wymiany.
 • Większe cząstki gromadzą się na podłodze obudowy. Możliwe zagrożenie pożarowe. Konieczność wygarniania ręcznego.

Automatyczny filtr panelowy

 • Mechanizm czyszczący częściowo blokuje przepływ powietrza przez świeżo oczyszczone media. Minimalna utrata skuteczności filtrowania po czyszczeniu. Szybsze przywrócenie skuteczności filtrowania.
 • Mały silnik napędowy. Mało ruchomych części. Mniejsze wymagania w zakresie serwisu.
 • Większe cząstki spadające pomiędzy ogniwami są usuwane przez mechanizm czyszczący.

Inteligentne, komputerowe elementy sterujące upraszczają obsługę

Automatyczny filtr panelowy Pneumafil sterowany jest zaawansowanym systemem elektronicznym, który poprawia wydajność i upraszcza obsługę. Komunikaty stanu i ustawienia wyświetlane są w prostym języku angielskim, co ułatwia ich zrozumienie i zmniejsza ryzyko błędu. Sterownik można podłączyć do ogólnozakładowego systemu w celu zdalnego sterowania i diagnozowania usterek.

Dokumenty do pobrania

Automatyczny filtr panelowy