Odpylacze dla przemysłu asfaltowego

Asfalt

MikroPul nieustannie poszerza i dostosowuje swoją ofertę do wysokich wymagań przemysłu asfaltowego. System FS ma mniejszą liczbę części zużywalnych w filtrze, co ma pozytywny wpływ na całkowity koszt eksploatacji urządzenia.

Firma Nederman MikroPul może poszczycić się ponad pięcioma dekadami doświadczenia w tej dziedzinie. Stale modyfikujemy i udoskonalamy urządzenia odpylające, aby spełnić wysokie wymagania. Dalszy rozwój systemu filtracyjnego FS zaowocował ograniczeniem liczby części zużywalnych oraz zwiększeniem wydajności systemu czyszczenia przedmuchem wstecznym przy pozytywnym wpływie na dostępność i koszt przez cały okres eksploatacji.

Sprzęt odpylający jest indywidualnie modyfikowany, żeby dopasować go do specyfikacji klienta. Bierze się również pod uwagę wymagane parametry wytwórni mieszanek asfaltowych, jak wydajność produkcji, wilgotność mieszanki, strumień objętości i temperatura gazów spalinowych, zawartość kwasów, dodatek zimnego materiału z recyklingu i materiału z bębna równoległego. Sprzęt odpylający jest projektowany i instalowany zgodnie z lokalnymi warunkami. Nasze urządzenia odpylające są generalnie projektowane z zachowaniem optymalnego przepływu i zużycia energii.

Urządzenia dostępne są w wersji stacjonarnej, a także półmobilnej i mobilnej.

Źródła zapylenia:

  • Bęben suszarki
  • Bęben równoległy
  • Mieszalnik
  • Sita
  • Przenośniki kubełkowe
  • Ładowanie ciężarówek

Zainstalowany produkt:

Filtr FS z systemem czyszczenia przedmuchem wstecznym. Zalety: kompaktowa konstrukcja, mały obrys, wstępnie zmontowana obudowa filtra w celu obniżenia kosztów transportu i montażu, „łagodny” system czyszczenia przedmuchem wstecznym zmniejszający poziom pyłu resztkowego i zapewniający lepszą żywotność worków filtracyjnych, a także mniejsza kondensacja dzięki optymalnej izolacji.