Nasze możliwości

Nederman MikroPul oferuje w swoich rozwiązaniach integrację wszystkich elementów do filtrowentylacji przemysłowej

Uwzględniamy wszystkie elementy, „od źródła do komina”, umożliwiając konsekwentne osiąganie założonych wyników finansowych i celów ekologicznych. MikroPul eliminuje konieczność wybierania, integrowania, instalowania i serwisowania wszystkich elementów składających się na kompleksowy system. Cennym atutem jest współpraca z naszymi specjalistami w zakresie jakości powietrza, którzy rozumieją procedury wykorzystywane przez klientów. Firma Nederman MikroPul opracowała odpylacz czyszczony impulsem sprężonego powietrza w roku 1956 i zainstalowała od tamtego czasu ponad 200 000 systemów tego typu na całym świecie. Jesteśmy dobrze znani w branży z opracowywania szczegółowych projektów obejmujących kompleksowe prace inżynieryjne i produkcję indywidualnych rozwiązań. Dzięki dogłębnej znajomości zastosowań i dbałości o szczegóły firma Nederman MikroPul zyskała pozycję jednego ze światowych liderów w dziedzinie inżynierii i produkcji urządzeń do ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

Inżynieria i projektowanie

Umiejętności inżynieryjne stanowią fundament sukcesu firmy Nederman MikroPul. Oferujemy wydajne rozwiązania do ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz instalacje odpylające. Bogate doświadczenie umożliwia nam tworzenie kompletnych i nowoczesnych odpowiedzi na skomplikowane wyzwania w zakresie przemysłowego filtrowania powietrza. Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania zarówno złożonych systemów, jak i indywidualnych urządzeń. Inżynierowie Nederman MikroPul rozumieją cały zakres wymagań projektu.

MikroPul specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu gotowych odpylaczy workowych jak również systemów filtracyjnych. Przeprowadzamy analizę całego procesu, aby zapoznać się z warunkami pracy i określić założenia dotyczące wydajności. Zwracamy szczególną uwagę na rodzaj pyłów, wielkość cząstek, skład chemiczny strumienia gazu i fizyczne ograniczenia w miejscu instalacji. Projekty MikroPul uwzględniają wszystkie obszary: od obudowy źródła punktowego lub okapu odciągowego poprzez przewody aż po emitor.

Nasze rozległe, specjalistyczne doświadczenie w połączeniu z zastosowaniem najnowszych narzędzi, takich jak modelowanie bryłowe i programy do analizy strukturalnej, przekłada się na usprawnienie procesu projektowania, zakupu materiałów i instalowania systemu. Oznacza to, że lepiej identyfikujemy potencjalne problemy i rozwiązujemy je na najwcześniejszych etapach.

Nasze doświadczenie obejmuje pracę z materiałami korozyjnymi i wybuchowymi, substancjami piroforycznymi, pyłami bioaktywnymi i innymi materiałami wymagającymi specjalnego traktowania. Opracowaliśmy również projekty obejmujące na przykład usuwanie fluorków oraz SO₂, integrację filtra tkaninowego i systemów suchej sorpcji w celu spełnienia wymagań OSHA, gazyfikację węgla, procesy spalania fluidalnego i inne metody redukowania emisji gazów kwaśnych. MikroPul oferuje rozległe możliwości projektowania i montażu, między innymi systemów odciążających wybuch, a także zapewnienie zgodności z przepisami ASME dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych.

Instalacja i rozruch

Duże systemy odpylające MikroPul są montowane na miejscu instalacji. Wykonanie instalacji to końcowy etap projektu MikroPul i kluczowy element gwarantujący jego kompletność i powodzenie.

MikroPul oferuje rozwiązania gotowe, obejmujące zarządzenie projektem, nadzór i robociznę. Organizujemy wynajem sprzętu – jak dźwigi i wózki wysięgnikowe – dzięki czemu klient może skupić się na prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Alternatywą jest zapewnienie przez firmę MikroPul nadzoru w miejscu instalacji i udzielanie wskazówek wyznaczonemu personelowi klienta podczas montażu nowo zakupionego sprzętu. Nasz zespół podróżuje po całym świecie, wspierając realizowane projekty.

Zespół serwisowy MikroPul może pomóc podczas rozruchu urządzeń i regulacji instalacji, tak aby w każdym miejscu pył był poprawnie przechwytywany. Oferujemy szkolenia, dzięki którym pracownicy klienta nabierają wprawy w codziennej obsłudze, konserwacji i diagnozowaniu usterek sprzętu. Po osiągnięciu parametrów projektowych wizyty kontrolne mogą pomóc w zapewnieniu nieprzerwanej pracy sprzętu odpylającego.

Produkcja

Produkcja to jeden z kluczowych etapów pomyślnego i opłacalnego projektu. Źle zaprojektowany lub wyprodukowany komponent może kosztować wiele godzin pracy i generować dodatkowe koszty podczas instalacji. MikroPul ma rozległe doświadczenie w zakresie produkcji złożonych systemów filtracyjnych. Wytwarzamy obudowy, kołnierze, kolektory, konstrukcje wsporcze i inne komponenty stalowe z zachowaniem najwyższej precyzji. Prowadzimy kontrolę jakości, aby upewnić się, że wszystko pasuje i działa zgodnie z oczekiwaniami.

Niezależnie od zakresu i ram czasowych projektu, MikroPul korzysta z personelu zakładowego oraz partnerów blisko miejsca instalacji, żeby zapewnić opłacalną produkcję konstrukcji stalowych i specjalistyczną obróbkę komponentów na całym świecie.