Wieża do absorpcji gazu

Skruber dwustopniowy

Projektowane do określonych celów systemy wykorzystujące różne rodzaje skruberów Nederman MikroPul, aby osiągnąć większą skuteczność przy niższym spadku ciśnienia lub zwiększyć wydajność skruberów już zainstalowanych.

Działanie

Skruber dwustopniowy

Firma Nederman MikroPul opracowała różne rodzaje skruberów dwustopniowych. Najczęściej stosowany jest skruber Venturiego w połączeniu z wieżą wypełnioną. Służy do usuwania cząstek stałych oraz zanieczyszczeń gazowych ze strumienia gazu. Zasadę działania opisano osobno dla skrubera Venturiego i wieży wypełnionej. Optymalną konstrukcję osiąga się poprzez kontrolę pH, separację obiegu cieczy oraz zastosowanie odkraplaczy do skuteczniejszego usuwania konkretnych zanieczyszczeń.

Inny powszechnie używany układ dwustopniowy to wlotowy skruber Multi-Venturi w połączeniu ze skruberem dynamicznym lub Mikro-Vane. Wykorzystują skruber Multi-Venturi z technologią rusztu jako etap wstępny przed skruberem dynamicznym. Skruber Multi-Venturi można też instalować jako uzupełnienie istniejących skruberów dynamicznych lub Mikro-Vane, żeby zwiększyć ich wydajność.

Zalety

  • Połączenie różnych rodzajów skruberów w celu zwiększenia skuteczności usuwania cząstek stałych
  • Wieża wypełniona z wbudowanym wlotowym skruberem Venturiego do zastosowań wymagających usuwania zanieczyszczeń stałych i gazowych Konstrukcja półki kominowej umożliwia rozdzielenie pętli płynów.
  • Dwustopniowa absorpcja gazu w jednej wieży do obróbki gazów kwasowych i zasadowych
  • Wykorzystanie różnych konstrukcji przewężeń i wlotów w celu zwiększenia skuteczności usuwania cząstek stałych
  • Sekcja chłodzenia gorących gazów wlotowych
  • Sekcja skraplania, zmniejszająca przepływ powietrza przed usunięciem zanieczyszczeń stałych lub gazowych
  • Wyższa skuteczność odkraplania

Dlaczego potrzebny jest mi skruber dwustopniowy?

Zintegrowane skrubery dwustopniowe pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce w hali fabrycznej, ograniczyć spadek ciśnienia, a także uniknąć niewygody instalowania ciągu technologicznego. Dwustopniowe skrubery Nederman MikroPul są pomyślnie wykorzystywane w najróżniejszych zastosowaniach, od produkcji nawozów poprzez procesy spalania i autoklawy po górnictwo. Nasi doświadczeni inżynierowie projektują układy sprawdzające się nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.