Skruber Mikro-Vane

Skruber Mikro-Vane

Ten podstawowy typ skrubera radzi sobie z dużym zapyleniem na wlocie bez uszczerbku dla skuteczności odpylania, wynoszącej ponad 99% dla cząstek rozmiaru około 5 μm.

Działanie

Skruber Mikro-Vane, rysunek

Płyn sorpcyjny, natryskiwany w dół skrubera, przechodzi przez kolisty układ łopatek skrubera, tworząc pionowe kurtyny. Kiedy zapylony gaz po wprowadzeniu stycznie do skrubera napotyka na kurtyny płynu, dochodzi do aglomerowania cząstek. Powstałe grubsze cząstki są wymywane w dół, do wylotu, którym osad wydostaje się ze skrubera. Tarcza ograniczająca umieszczona w układzie łopatek skrubera przyspiesza ruch obrotowy gazu.

Działanie to w połączeniu ze strumieniem atomizowanego płynu powoduje powstawanie małych kropelek, które otaczają drobne cząstki zanieczyszczeń, wzmacniając efekt aglomeracji.  Cyklonowe działanie nasyconego strumienia gazu, poruszającego się spiralnie w górę, wymusza wypadanie zaglomerowanych cząsteczek z zawiesiny. Większe krople uderzają w łopatki odkraplacza, zaś mniejsze wytrącają się z zawiesiny pod wpływem sił grawitacyjnych i odśrodkowych działających na strumień gazu, wydobywający się przez górną część skrubera.

Zalety

 • Odpowiedni do dużego stopnia zapylenia
 • Niski spadek ciśnienia – 1,2 kPa
 • Małe zużycie wody
 • Niskie ciśnienie wody
 • Wysoka zawartość cząstek stałych w recyrkulowanej wodzie
 • Brak ruchomych części
 • Małe wymagania w zakresie konserwacji

Przykładowe zastosowania

 • Suszarki
 • Odpylanie ogólne
 • Górnictwo
 • Suszarki do polipropylenu