Skruber dynamiczny, baner

Skruber dynamiczny

Skruber z integralnym wentylatorem omywanym można stosować do wszystkich zastosowań przemysłowych w obecności pyłu, aerozolu i gazu, szczególnie w przemyśle metalowym i chemicznym. Nadaje się również do separacji pyłów w zakładach suszenia rozpyłowego i spalarniach, a także do neutralizacji zapachów.

Skruber dynamiczny Nederman MikroPul można stosować do wszystkich zastosowań przemysłowych w obecności pyłu, aerozolu i gazu, szczególnie w przemyśle metalowym i chemicznym. Nadaje się również do separacji pyłów w zakładach suszenia rozpyłowego i spalarniach, a także do neutralizacji zapachów.

Działanie

Skruber dynamiczny, rysunek

Zapylony gaz wpływa do dolnej komory skrubera stycznie, wprawiając strumień w ruch cyklonowy. Cząstki gruboziarniste są usuwane przez połączenie siły odśrodkowej i grawitacji. Strumień napotyka szlam powstający na kolejnym etapie, spływający z górnej komory, i dochodzi do częściowego zmoczenia, w wyniku którego rozpoczyna się aglomerowanie cząstek.

Kiedy strumień przechodzi przez serię łopatek skrubera, cząstki o średnim rozmiarze uderzają w mokre powierzchnie łopatek. Cząstki te są następnie spłukiwane. Strumień gazu zawierający pozostałe cząstki drobne jest wciągany do sąsiedniej komory z wentylatorem. Atomizowany płyn sorpcyjny jest natryskiwany do środka wentylatora, zmniejszając jeszcze bardziej rozmiar kropli. Krople te otaczają drobne cząstki pyłu, wzmacniając efekt aglomeracji.

Następnie strumień gazu wpływa do górnej komory stycznie z dużą prędkością. Działanie cyklonowe dociska mokre zaglomerowane cząstki do ścian komory, po których spływają do wewnętrznego stożka spustowego. Strumień gazu wolny od kropli wydostaje się przez wylot u góry skrubera.

Zalety

  • Wysoka skuteczność wychwytywania zanieczyszczeń stałych i gazowych
  • Maksymalny spadek ciśnienia 1,2 kPa
  • Możliwość zastosowania kilku etapów płukania
  • Możliwość zastosowania różnych rodzajów odkraplaczy

Przykładowe zastosowania

  • Wapienniki
  • Przesiewacze wapna
  • Zbiorniki do rozpuszczania
  • Górnictwo
  • Przeróbka minerałów
Skontaktuj się z nami