System wysokiego podciśnienia do usuwania odpadów włókienniczych – Pneumafil

Systemy wysokiego podciśnienia do usuwania odpadów Abington

Firma Abington wprowadziła przemysłową technologię transportu wysokopróżniowego/pneumatycznego do kontroli odpadów włókienniczych. Teraz przemysłowe systemy podciśnieniowe Abington są stosowane w fabrykach najróżniejszych produktów

Logo Pneumafil

Firma Abington wprowadziła przemysłową technologię transportu wysokopróżniowego/pneumatycznego do kontroli odpadów włókienniczych. Teraz przemysłowe systemy podciśnieniowe Abington są stosowane w fabrykach najróżniejszych produktów, takich jak:

 • Włókno szklane
 • Wykładziny
 • Tekstylia
 • Włóknina
 • Piłeczki golfowe
 • Folia plastikowa
 • Włókna wytłaczane
 • Ścinki papierowe
 • Beton


Systemy podciśnieniowe Abington służą do skutecznego odzyskiwania cennych produktów i zbierania odpadów przemysłowych takich jak ścinki, włókna, pyły i skrawki plastikowe ze wszystkich obszarów zakładu. Zebrane materiały są pneumatycznie transportowane do centralnego pomieszczenia do wyrzucenia lub dalszego wykorzystania. Podstawowy system składa się z trzech głównych komponentów:

 • Ręczne i automatyczne wloty do zbierania odpadów
 • Aluminiowe rury do transportu zebranego materiału
 • Wyposażenie centralnego pomieszczenia na odpady, w tym pompy podciśnieniowe, separatory podstawowe i wtórne, pojemniki na odpady i elementy sterujące

Wloty

Dysza do systemu filtrowentylacyjnego w przemyśle włókienniczym

Typowy przemysłowy system podciśnieniowy Abington wykorzystuje dwa rodzaje wlotów: sterowane ręcznie i sterowane automatycznie. Do wlotów ręcznych należą węże i stacje zamiatania podłogi. Stosowane są do sprzątania ogólnego, np. wokół maszyn produkcyjnych i pod nimi. Zastosowanie ręcznych stacji podciśnieniowych może ograniczyć wydatki i zanieczyszczenia związane z czyszczeniem sprężonym powietrzem, a także przyczynia się do tworzenia zdrowego środowiska pracy.

Wloty te mogą również służyć do opróżniania i czyszczenia filtrów workowych używanych do zbierania ścinków i włókien pochodzących z drapania i podstrzygania tkanin. Zawory wlotowe otwierają się zgodnie z harmonogramem kontrolowanym przez sterownik programowalny.

Systemy centralnego odkurzania Abington przewyższają inne systemy podciśnieniowe zaprojektowane głównie do sprzątania dzięki konstrukcji naszych dyszy automatycznych, niezawodnie zbierających pyły z każdego miejsca, w którym się gromadzą.

Rury transportowe

Rury filtrowentylacyjne w przemyśle włókienniczym

Przemysłowe systemy podciśnieniowe Abington obejmują rury aluminiowe o małej średnicy do przenoszenia odpadów z wlotów do stacji centralnej. Rury zajmują bardzo mało miejsca i można je instalować w podwieszeniu lub pod podłogą. Charakterystyka:

 • Rury są uziemione, żeby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
 • Złącza rur są kierunkowe z gładką powierzchnią zewnętrzną dla lepszego przepływu materiałów
 • Wszystkie złącza mają gumowe uszczelki zapobiegające utracie podciśnienia

Taka dbałość o szczegóły to jeden z powodów, dla których systemy usuwania odpadów Abington zapewniają skuteczną i bezproblemową pracę przez długi czas.

Wyposażenie centralnego pomieszczenia na odpady

Odzysk materiałów włókienniczych

Centralne pomieszczenie na odpady jest sercem przemysłowego systemu podciśnieniowego Abington. Wielostopniowy system podciśnieniowy z wyrzutniami odśrodkowymi przenosi odpady do pomieszczenia. System tego rodzaju zapewnia:

 • Niski poziom hałasu podczas pracy
 • Wysoką wydajność energetyczną
 • Tolerancję na zapylenie
 • Wysoki poziom podciśnienia (27–40 kPa) bez specjalnych elementów sterujących nawet kiedy otwartych jest kilka wlotów
 • Znaczne możliwości rozbudowy

Do pomieszczenia docierają dwa typy odpadów: duże odpady włókniste zebrane ze sprzętu produkcyjnego, worków filtrów automatycznych i wlotów ręcznych, oraz pył z systemów filtrowentylacyjnych.

Włókna odpadowe podawane są do podwójnych odbiorników separatora wstępnego z automatycznym wylotem. Układ ten umożliwia pracę w trybie ciągłym, gdyż jeden odbiornik jest zawsze gotowy, podczas gdy drugi opróżnia zawartość do pojemnika na odpady. Sita separatorów są automatycznie czyszczone przez opatentowany obrotowy mechanizm sprężonego powietrza. W razie potrzeby podczas prac konserwacyjnych sita można łatwo zdjąć.

Dostarczana przez Abington belownica (na ilustracji) to elastyczny i wygodny pojemnik na odpady. Dostępne są różne modele, produkujące bele o masie 220–300 kg. Belownica pozioma produkuje standardowe bele do recyklingu, łączenia, przechowywania do przyszłego wykorzystania, odsprzedaży lub wyrzucenia. Dostępne są modele automatyczne i półautomatyczne, w tym urządzenia pionowe do drutu do belowania, folii i innych celów.

Pył z filtrów i pył nie wychwycony przez separator podstawowy podaje się do filtra drobnego pyłu (na ilustracji). Jest to samoczyszczący filtr workowy wykorzystujący siłę odśrodkową, żeby odseparować cięższe cząstki stałe, zaś drobny pył zebrać na workach. Worki czyszczone są wstecznym impulsem sprężonego powietrza. Odpady zbierają się w zasobniku opróżnianym automatycznie przez system zaworów do brykieciarki, zagęszczarki ślimakowej lub worka plastikowego.

Działaniem i czasem otwierania zaworów w pomieszczeniu na odpady i młynie kieruje sterownik programowalny Abington (na ilustracji). Jest to niezawodny i elastyczny element sterujący, umożliwiający rozbudowę systemu w przyszłości i zmianę sekwencji. Obejścia ręczne i przełączniki kluczykowe umożliwiają precyzyjną regulację w razie spodziewanej zmiany warunków operacyjnych lub prac serwisowych. Istnieje możliwość wbudowania funkcji alarmowych, w tym sygnalizacji pożarowej i sprzętu gaśniczego. Specjalne cykle obsługują duże obciążenie wybranych automatycznych stacji poboru.