Jednostka sterująca do odpylaczy PulsePro EC

PulsePro EC™

Przetwornik różnicowy PulsePro DP20T umożliwia przekazywanie pomiaru ciśnienia do urządzeń sterujących.

PulsePro EC firmy Nederman MikroPul, jednostka sterująca do odpylaczy na bazie sterownika PLC, oferuje poziom kontroli, monitorowania i rozbudowy niedostępny wcześniej w tej kategorii cenowej, płynnie łącząc czyszczenie impulsem sprężonego powietrza w oparciu o ciśnienie różnicowe, wykrywanie nieszczelności i inne funkcje sterowania odpylaczami workowymi w jednym łatwym w obsłudze urządzeniu.

Uzupełnienie systemu o jednostkę sterującą PulsePro EC™ umożliwia:

  • Sterowanie wieloma systemami odpylaczy workowych z jednego źródła, uniknięcie powielania ustawień i oszczędność pieniędzy
  • Zdalne sprawdzanie stanu urządzenia i zmianę nastaw odpylaczy workowych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu (przy pomocy wbudowanego adresu IP jednostki sterującej)
  • Wysyłanie do operatorów komunikatów alarmowych e-mailem w celu poinformowania o zmianie warunków
  • Identyfikowanie i powiadamianie o awariach komponentów takich jak zawory elektromagnetyczne i membranowe lub nieszczelne filtry


Charakterystyka:

  • Tryby czyszczenia: inteligentny, ręczne włączanie i wyłączanie, cykl pojedynczy, po zakończeniu cyklu, ciągłe, aktywacja zdalna
  • Lokalizacja komponentów, które uległy awarii: elektromagnesów czyszczenia impulsowego, membran i worków
  • Spełnienie wymagań EPACAM, MACT, Title V i PM 2.5
  • Zaawansowana komunikacja procesowa z programami QC i PM
  • Łatwe dostosowanie  do konkretnych potrzeb Zdjęcie na górze  po prawej stronie  przedstawia panel Nederman MikroPul  , w którym jednostka sterująca EC jest zintegrowana z komponentami interfejsu urządzeń – rozrusznikami AC, elektronicznym płynnym rozruchem silników wysokiej mocy, przełącznikiem Ethernet do podłączenia do zakładowej sieci LAN i Internetu, sterownikiem PLC i wyłącznikiem automatycznym. System obejmuje również czujniki ciśnienia różnicowego, nieszczelności, ciśnienia głowic, ciśnienia 250 psi, poziomu wody, i miernik przepływu wody.