Jednostka sterująca do odpylaczy MikroPulse 100

MikroPulse™ 100P i MikroPulse™ 100T

Dwa przekaźniki czasowe do sterowania systemem czyszczenia impulsem sprężonego powietrza.

Zegar impulsowy MikroPulse Model 100T to prosty cyfrowy zegar z programowalnym sterownikiem logicznym Siemens Logo PLC do odpylaczy czyszczonych w trybie ciągłym. Model 100T to cyfrowy zegar impulsowy z ustawieniem czasu włączania i wyłączania.

Czas wyłączania można ustawić w zakresie 3–60 sekund. Czas włączania można ustawić w zakresie 50–150 milisekund. Zegar 100T obsługuje do czterech elektrozaworów na wyjście, więc może współpracować z odpylaczami mającymi maksymalnie 48 elektrozaworów.

Wszystkie ustawienia wprowadza się przyciskami na przednim panelu sterownika Logo PLC. Po wybraniu czasu włączania i wyłączania użytkownik może też wybrać od trzech do dwunastu wyjść, które będą używane. Nederman MikroPul zaleca stosowanie zegara 100T w połączeniu z miernikiem Magnehelic do monitorowania ciśnienia różnicowego odpylacza workowego.

Jednostka sterująca czyszczeniem na żądanie MikroPulse™ 100P

Jednostka sterująca na bazie sterownika PLC generuje impuls czyszczenia, kiedy ciśnienie różnicowe na worku osiągnie wartość nastawioną przez użytkownika.

  • W większości przypadków zużywa dużo mniej sprężonego powietrza niż impulsy generowane w określonych przedziałach czasu.
  • Mniejsza liczba impulsów czyszczenia przekłada się na dłuższy okres eksploatacji worków  filtracyjnych
  • Wartości ustawia się przyciskami zamiast potencjometrów
  • Wykorzystuje przekaźnik 0–10" ΔP dla precyzji czyszczenia
  • Obudowa spełniająca wymagania NEMA 4; dostępna obudowa do zastosowań niebezpiecznych

 

Jednostka sterująca z zegarem impulsowym MikroPulse™ 100T

Prosty zegar impulsowy sterujący czyszczeniem w trybie ciągłym z dwiema nastawami:

  • Czas włączenia 50–150 milisekund
  • Czas wyłączenia 3–60 sekund

Jednostki mogą zostać wyposażone w przyłącza do podłączenia od jednego do pięciu elektromagnesów/wyjście.

Skontaktuj się z nami