Statyczne systemy filtrowentylacyjne

Statyczne systemy wlotowe z wymiennymi wkładami do powietrza zanieczyszczonego drobniejszymi cząstkami.

Logo Pneumafil

Wielostopniowe statyczne systemy Pneumafil do filtrowania powietrza wlotowego wykorzystują kombinację sprawdzonych komponentów, żeby dostarczać do turbin gazowych powietrze wysokiej jakości. Każdy stopień ma odrębną funkcję, istotną dla ogólnej wydajności systemu.

Wybór stopni systemu zależy od warunków środowiskowych w miejscu instalacji. Pierwszy stopień filtracji powietrza wlotowego składa się z czerpni z żaluzjami albo okapnikami. W środowiskach narażonych na częste zamglenie, należy wybrać czerpnie z okapnikami i wbudowanym odkraplaczem.

W przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń (ponad 0,1 mg/m³), jako drugi stopień można wybrać separator bezwładnościowy. Oczyszczanie powietrza poprzez separację bezwładnościową cechuje się stałą skutecznością wychwytywania nawet przy wysokim stężeniu zanieczyszczeń. W takich środowiskach część bezwładnościowa jest niezbędna, aby zapewnić właściwą ochronę dalszych elementów filtracyjnych, które w przeciwnym przypadku szybko utraciłyby drożność. Jednak systemy czyszczone impulsem sprężonego powietrza są często preferowane ze względu na niższy spadek ciśnienia na dłuższą metę.

Trzeci stopień filtrowania w systemie wlotowym wybierany jest spośród filtrów wstępnych Pneumafil o średniej skuteczności i wysokiej pyłochłonności, z których każdy dostępny jest w kilku klasach sprawności i głębokości plis. Filtry wstępne oraz filtry końcowe wysokiej skuteczności wybiera się w taki sposób, aby kompletny system był optymalny pod względem sprawności, spadku ciśnienia i żywotności.

Ostatni stopień filtrów w systemie wielostopniowym wybiera się spośród statycznych filtrów barierowych wysokiej skuteczności Pneumafil Mini-Pleat do turbin gazowych. Filtry powietrza dostępne są w dwóch wersjach: z włókniny mikroszklanej lub w 100% syntetycznej. Filtry mogą mieć głębokość standardową (12”) lub powiększoną (17”). Skuteczność waha się od ASHRAE – MERV 14 / EN779 – F8 do ASHRAE – MERV 16 / EN779 F9 *. Systemy mogą być również wyposażone w filtry klasy HEPA E10, co umożliwia inżynierom Pneumafil dobranie najbardziej opłacalnego rozwiązania dla danego środowiska pracy. Tabela porównawcza testów filtrów

Statyczny lub barierowy system wlotowy zazwyczaj składa się z serii modułów, w których znajdują się wkłady filtrujące, doprowadzające powietrze do wspólnej komory czystego powietrza. Jednorazowe wkłady filtrujące instalowane są w kratownicy lub ramie wsporczej. W niektórych przypadkach ramy takie są wyposażone w koryta spustowe, odprowadzające zebraną wodę. Moduły filtrujące mają wejście do obszaru serwisowego, używane podczas prac montażowych, inspekcyjnych i wymiany wkładów filtrujących. Moduły dostarczane są z okablowaniem i oświetleniem, zaś zakończenia znajdują się w małej skrzynce połączeniowej na zewnątrz drzwi dostępowych. Moduły filtrów często obejmują sekcję usuwania wilgoci z pionowymi łopatkami odkraplającymi, odkraplaczami lub koalescerami. Jeżeli system wyposażony jest w okapniki, są one montowane na powierzchniach wlotowych modułów filtra.

Systemy statyczne dobrze nadają się do środowisk, w których powietrze zanieczyszczone jest węglowodorami lub bardzo drobnymi cząstkami stałymi.  Zanieczyszczenia tego typu są albo zbyt „lepkie”, albo zbyt lekkie, żeby usunąć je podczas automatycznego czyszczenia impulsem sprężonego powietrza.  Dostarczyliśmy na przykład wiele systemów statycznych o skuteczności klasy HEPA (tj. 99,97% dla cząstek wielkości 0,3 μm).

Wybierając i łącząc ze sobą różne elementy filtrowentylacyjne jesteśmy w stanie zaoferować bogaty zakres skuteczności i wydajności, dostosowany do konkretnych potrzeb każdego klienta.