Filtry wlotowe do turbin gazowych czyszczone impulsem sprężonego powietrza

Systemy filtrowentylacyjne czyszczone impulsem sprężonego powietrza

Impulsowe systemy wlotowe z automatycznym czyszczeniem kartridży impulsem sprężonego powietrza

Logo Pneumafil

Pneumafil oferuje dwa rodzaje systemów automatycznie czyszczonych impulsem sprężonego powietrza: z przepływem powietrza w górę („Pneuma-Pulse”) i z przepływem krzyżowym.

KONSTRUKCJA SYSTEMU PNEUMA-PULSE Z PRZEPŁYWEM POWIETRZA W GÓRĘ

Model z przepływem powietrza w górę wykorzystuje pierwotną koncepcję automatycznego oczyszczania, która przetrwała próbę czasu w setkach turbin gazowych na całym świecie. Opracowany na podstawie samoczyszczących odpylaczy workowych, jest tradycyjnie używany w systemach do redukcji zanieczyszczenia powietrza przy dużym stopniu zapylenia.

W urządzeniach Pneuma-Pulse cylindryczne kartridże do filtrów przyczepiane są od spodu do poziomej płyty z otworami („blachy sitowej”) mocowaniami „twist lock”. Nie ma żadnych luźnych zatrzasków, korb ani trzpieni gwintowanych, które utrzymują elementy na miejscu.

Niefiltrowane powietrze dostaje się do systemu wlotowego turbiny gazowej i przechodzi w górę i promieniowo do środka przez wkład filtracyjny. Następnie przefiltrowane powietrze przechodzi z kartridża pionowo w górę do komory czystego powietrza, znajdującej się bezpośrednio nad blachą sitową. Wiele modułów filtrujących jest zgrupowanych razem i podaje powietrze do jednej komory czystego powietrza.

Pył zbierający się na kartridżach jest okresowo usuwany impulsem sprężonego powietrza. Systemy Pneuma-Pulse wykorzystują dysze przyspieszające/indukujące zamiast zwężek Venturiego, dzięki czemu początkowy spadek ciśnienia jest niższy, a czyszczenie bardziej efektywne. Roboczy opór przepływu powietrza jest porównywalny z tradycyjnymi trójstopniowymi systemami filtracyjnymi.

Zalety konstrukcji Pneuma-Pulse:
  • Odporność na śnieg
  • Odporność na opady
  • Filtrowanie powietrza o bardzo wysokim stopniu zapylenia

KONSTRUKCJA Z PRZEPŁYWEM KRZYŻOWYM

Filtr czyszczony impulsem sprężonego powietrza z przepływem krzyżowym ma mniejszy obrys i został opracowany z myślą o zakładach o ograniczonej powierzchni, takich jak elektrownie na terenach miejskich.

W tym modelu dwa kartridże – jeden cylindryczny i jeden stożkowy – zainstalowane są jeden za drugim w kołysce wsporczej. Te pary kartridży przymocowane są w poziomych rzędach do pionowej płyty z otworami (blachy sitowej). Niefiltrowane powietrze dostaje się do wlotowego systemu filtracyjnego przez okapniki czerpni umieszczone bezpośrednio przed kartridżami, a następnie przechodzi poziomo i promieniowo do środka przez wkład filtracyjny. Przefiltrowane powietrze przechodzi z kartridża poziomo przez blachę sitową do komory czystego powietrza, znajdującej się bezpośrednio za nią.

Obciążenie powierzchni filtra i sposób czyszczenia są podobne jak w urządzeniach Pneuma-Pulse. Sekwencja pulsowania zaczyna się od górnego rzędu, następnie zaś czyszczone są niższe rzędy. Minimalizuje to tendencję zbierania się pyłu z górnych rzędów na dolnych rzędach. Ponieważ potrzeba więcej powietrza do rozbicia placków filtracyjnych, zawory, głowica sprężonego powietrza i dmuchawy są nieco inne niż w urządzeniach Pneuma-Pulse.

Zalety konstrukcji z przepływem krzyżowym:

  • Mały obrys
  • Odpowiednia dla systemów chłodzenia (montaż podczas pierwotnej instalacji lub modernizacji)
  • Nieco niższy spadek ciśnienia

Pozioma konfiguracja kartridży do filtrów w układzie z przepływem krzyżowym wymaga ochrony przez warunkami pogodowymi (okapniki). Ze względu na dostępną powierzchnię przednią konstrukcji z przepływem krzyżowym, prędkość powietrza dochodzącego do okapników wlotu do turbiny gazowej jest za wysoka, żeby zapobiec przedostawaniu się drobnych kropli wilgoci (tj. mgły wodnej). Ta wilgoć sprzyja tworzeniu się na powierzchni kartridży placka przypominającego błoto, którego nie można rozbić impulsem sprężonego powietrza. Jako że kartridże ułożone są poziomo, wilgoć może przedostawać się do wewnątrz kartridży, a stamtąd do komory czystego powietrza. Rozwiązaniem jest umieszczenie osobnego zespołu koalescencyjnego przez kartridżami. Zespół ten służyłby do skraplania i usuwania mgły wodnej.

Sposób czyszczenia

W miarę jak zanieczyszczenia zbierają się na powierzchni materiału filtracyjnego, rośnie różnica ciśnień pomiędzy komorą czystego powietrza a atmosferą. Kiedy ciśnienie różnicowe osiągnie zadaną wartość graniczną, wyłącznik ciśnieniowy włącza płytę zegara/sekwensera. Płyta zegara/sekwensera wysyła sygnał otwarcia do zaworu elektromagnetycznego, zwalniając ciśnienie utrzymujące pneumatyczny zawór powietrza w położeniu zamkniętym. Po otwarciu zaworu powietrza impuls czystego, suchego, sprężonego powietrza opuszcza głowicę i przemieszcza się: 1) przez zawór powietrza; 2) do dmuchawy dystrybucyjnej; 3) przez dysze przyspieszające/indukujące. Impuls sprężonego powietrza dostaje się do kartridża i na ułamek sekundy zatrzymuje powietrze wpływające do kartridża. Fala sprężonego powietrza przesuwa się w dół do kartridży i promieniowo na zewnątrz, usuwając zebrany pył z kartridża.

Niska prędkość powietrza wpływającego z zewnątrz umożliwia tylko powierzchniowe obciążenie materiału filtracyjnego, dzięki czemu fala ciśnienia pochodząca z impulsu sprężonego powietrza jest w stanie skutecznie usunąć nagromadzone cząstki. Drobniejsze cząstki zanieczyszczeń mogą osadzać się na kartridżach sąsiednich, jednak pył ma tendencję do skupiania się w cząstkach na tyle dużych, że opadają na dno.

Impuls przesyłany jest najpierw do kartridży w pierwszym rzędzie; następnie zegar/sekwencer wybiera kolejny rząd i procedura czyszczenia impulsowego jest powtarzana. Liczbę elementów czyszczonych jednocześnie i przedziały czasu pomiędzy impulsami dobiera się tak, żeby zakłócenia przepływu powietrza nie były odczuwalne. Płyta zegara/sekwencera kontynuuje sekwencję czyszczenia wszystkich kartridży, aż całkowite ciśnienie różnicowe osiągnie zadaną dolną wartość graniczną. Czyszczenie jest wówczas wstrzymywane do momentu, aż odczyt ciśnienia różnicowego ponownie okaże się za wysoki.