Chłodnice gazu

Chłodnica KU

Gorące gazy wpływają do chłodnicy pionowo w dół, wzdłuż elementów chłodzących. Gazy ulegają odchyleniu na przestrzeni 180° i następuje wstępne oddzielenie gruboziarnistego pyłu.

Wymiennik ciepła KU

Niebezpieczeństwo przekroczenia punktu rosy

Jeśli w procesie chłodzenia gorących gazów technologicznych istnieje niebezpieczeństwo spadku temperatury elementów chłodzących poniżej punktu rosy, powietrze chłodzące musi być wstępnie ogrzewane.

W przeciwieństwie do modeli KS, wymienniki ciepła KU umożliwiają ogrzewanie wstępne powietrza chłodzącego. W takim przypadku część przepływającego ogrzanego powietrza chłodzącego miesza się ze świeżym powietrzem i jest zasysana przez wentylator powietrza chłodzącego.

Wybraną wstępnie temperaturę mieszaniny reguluje się przed dotarciem do elementów chłodzących przez otwieranie i zamykanie zaworu świeżego powietrza.

Zalety naszych chłodnic gazu

  • Odporność na temperaturę do 600°C
  • Automatyczny system czyszczenia  do pyłów lepkich
  • Wszystkie elementy dostępne z poziomu  pomostu roboczego
  • Możliwość wstępnego ogrzewania powietrza chłodzącego w celu  wyeliminowania problemów ze skraplaniem
  • Niewielka wysokość i kompaktowa konstrukcja
  • Brak konieczności doprowadzania cieczy
  • Opcjonalne samooczyszczanie
  • Możliwość dostosowania do potrzeb
  • Niewielki obrys
  • Całkowicie automatyczne działanie