Chłodnice gazu

Chłodnica KS

Wentylatory powietrza chłodzącego zasysają zimne powietrze z otoczenia i przetłaczają je poprzez elementy chłodzące poprzecznie do przepływającego gorącego gazu. Element sterujący temperaturą włącza odpowiednią liczbę wentylatorów powietrza chłodzącego.

Wymiennik ciepła KS

 • a. Wlot gazu zanieczyszczonego
 • b. Wylot gazu zanieczyszczonego
 • c. Wylot pyłu
 • d. Wlot powietrza chłodzącego

Dlaczego potrzebny jest mi wymiennik ciepła/chłodnica gazu?

Kasetowy wymiennik ciepła/chłodnica gazu ze wstępnym podgrzewaniem powietrza chłodzącego do 600°C. Jeżeli istnieje choćby najmniejsze ryzyko spadku temperatury elementów chłodzących poniżej punktu rosy kwasu podczas chłodzenia gorących gazów technologicznych, konieczne jest wstępne ogrzewanie powietrza chłodzącego.

 • Chłodzenie gorących gazów technologicznych do 600°C
 • Budowa modułowa
 • Odzyskiwanie ciepła
 • Niezawodność
 • Małe wymagania w zakresie konserwacji
 • Łatwa wymiana elementów chłodzących
 • Szczelna spawana konstrukcja
 • Czyszczenie chłodnicy z lepkiego pyłu
 • Krótki czas montażu = niskie koszty montażu
Skontaktuj się z nami