Skimmer wstępny

Skimmer

Skimmery to zmodyfikowane cyklony do oczyszczania dużych ilości powietrza, zastępujące dwa cyklony standardowe.

Skimmer wstępny

Korzystny przy oczyszczaniu dużych objętości powietrza. Pozwala zmniejszyć liczbę separatorów wstępnych (1 skimmer zamiast 2 cyklonów).

Rozmiary cząstek do separacji wstępnej w skimmerze