Odpylacze cyklonowe

Odpylacze cyklonowe

Wysokowydajne cyklony Nederman MikroPul to najbardziej opłacalne rozwiązanie do separacji suchych cząstek (o rozmiarze co najmniej 5 μm) ze strumienia gazu.

Odpylacz cyklonowy

Odpylacze cyklonowe mogą być stosowane jako separatory wstępne, zmniejszające zapylenie przed filtrem końcowym, lub jako urządzenia zabezpieczające, usuwające duże, gorące cząstki stałe ze strumienia gazu lub powietrza, żeby uniknąć uszkodzenia materiału filtracyjnego.

Cyklony wysokowydajne mają większy pobór energii, a w konsekwencji wyższe koszty eksploatacji. Cyklony o mniejszej wydajności są często skuteczniejsze w połączeniu z filtrem lub odpylaczem końcowym; rozmiary zanieczyszczeń po przejściu przez cyklon są mniej szkodliwe dla materiału filtracyjnego, co wydłuża jego żywotność.

Zalety stosowania cyklonu

 • Niski koszt początkowy
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Brak ruchomych części wewnętrznych
 • Minimalne wymagania przestrzenne

Separatory inercyjne to najprostszy typ odpylaczy. Zazwyczaj stosowane są do zmniejszenia ilości cząsteczek w strumieniu powietrza lub jako separator wstępny albo filtr wstępny odpylacza działającego z większą skutecznością. Odpylacze cyklonowe (nazwane tak z powodu ruchu wirowego, przypominającego cyklon lub tornado) to duże rury o kształcie przypominającym lej.

Pyły i inne zanieczyszczenia wciągane są do stycznego wlotu z wysoką prędkością i podczas ruchu wirowego przesuwają się w kierunku ścian. Większe cząstki zsuwają się do zasobnika, zaś drobniejsze pyły wydostają się z drugiej strony.

Resztę zanieczyszczeń można usunąć, instalując w dalszej części ciągu odpylacz workowy. Skuteczność separacji zależy od siły odśrodkowej działającej na pył (na cząstki o większej masie działa większa siła). O wydajności cyklonu decyduje prędkość przepływu strumienia powietrza, profil zakrzywienia cyklonu oraz masa cząstek i czas, przez jaki działają na nie siły odśrodkowe.

W zależności od zastosowania cyklony mają dużą lub małą średnicę. Cyklony o małej średnicy cechują się wysoką skutecznością odpylania przy niskim stopniu zapylenia (0,20–14 ppm) i wysokim spadkiem ciśnienia (1,5–2,5 kPa).

Cyklony o dużej średnicy skutecznie radzą sobie z wysokim stopniem zapylenia (100–200 ppm) przy niskim spadku ciśnienia (0,4–0,75 kPa). Cyklony nie są szczególnie skuteczne przy małym stopniu zapylenia.

Specjaliści Nederman MikroPul określają wymagania danego zastosowania i w zależności od konkretnych potrzeb wybierają:

 • układ pojedynczy, podwójny lub poczwórny (na lewym zdjęciu powyżej widać  poczwórny cyklon Nederman MikroPul oczyszczający strumień gazu o przepływie 375 000 m3/h w warunkach rzeczywistych  odprowadzany z pieca boksytowego)
 • Relacje wylotów do wlotów
 • Długość cylindra
 • Długość stożka

Wykonywane na zamówienie projekty Nederman MikroPul uwzględniają również poniższe aspekty:

 • Wykończenie powierzchni wewnętrznych minimalizujące ścieranie
 • Gromadzenie się cząstek lepkich
 • Łatwość dostępu
 • Kołnierze przyłączeniowe
 • Pokrycia ochronne, stałe lub zdejmowane
 • Pokrycia ogniotrwałe chroniące przed ścieraniem lub wysoką temperaturą
 • Wymogi ASME
 • Budowa ze stali nierdzewnej lub stopów bardziej egzotycznych

Zastosowania

Przemysł

 • Malowanie proszkowe
 • Materiały drobnoziarniste z tworzyw sztucznych
 • Trociny
 • Wychwytywanie wiórów
 • Żelazo i stal
 • Spiekanie
 • Peletyzacja
 • Odzysk piasku

Górnictwo i hutnictwo

 • Kruszarki
 • Suszarki
 • Obróbka materiałów
 • Wychwytywanie węgla
 • Proszek metalowy
 • Potaż

Dobra konsumpcyjne

 • Tytoń
 • Kawa
 • Zboża
 • Materiały drobnoziarniste z soi

Węgiel

 • Wychwytywanie miału węglowego
 • Kreda
 • Popiół węglowy

Transport pneumatyczny

 • Odbiór produktów