Segmentowe odpylacze czyszczone impulsem sprężonego powietrza

Segmentowe filtry czyszczone impulsem sprężonego powietrza

W przypadku zastosowań wielkogabarytowych, kiedy powierzchnia materiału filtracyjnego przekracza 440 m², filtry / odpylacze czyszczone impulsem sprężonego powietrza dostarczane są w fabrycznie okablowanych segmentach o rozmiarach umożliwiających transport.

Istnieje możliwość przygotowania podzespołów do montażu na miejscu instalacji śrubami lub poprzez spawanie. Do powszechnych zastosowań segmentowych odpylaczy czyszczonych impulsem sprężonego powietrza należą piece, kotły, suszarki, mieszalniki, systemy opróżniania pieca z koksu, systemy taśm spiekalniczych, paleniska, urządzenia do wylewu kadziowego, źródła odlewnicze, huty i wiele zastosowań chemicznych. Dostępne są modele otwierane od góry oraz z wejściem.

Odpylacz workowy z dostępem od góry

Do dużego przepływu gazu, kiedy powierzchnia materiału filtracyjnego przekracza 418 m². Odpylacz workowy czyszczony sprężonym powietrzem, do wyboru z pierścieniem Snapband lub złączem Camlock, zapewniającym dokładne uszczelnienie pomiędzy workiem a blachą sitową.

 • Ciśnienie projektowe od 4250 Pa (dostępne wyższe parametry)
 • Całkowicie spawana konstrukcja stalowa
 • Wiele systemów powłok
 • Dostępne ogrzewanie płaszcza i izolacja
 • Stalowe kosze podtrzymujące worki odpowiednie do zastosowania
 • Komponenty o rozmiarach umożliwiających transport
 • Przygotowanie podzespołów do montażu śrubami lub poprzez spawanie
 • Worki można poddać inspekcji i wyjąć od strony czystego powietrza
 • Głowice sprężonego powietrza są wstępnie zmontowane i okablowane
 • Temperatura robocza odpowiednia do większości zastosowań
 • Zawory czyszczenia impulsowego dostosowane do danego środowiska i zastosowania
 • Bogata gama elementów sterujących i oprzyrządowania
 • W zależności od potrzeb wykończenie spełniające wymagania NFPA w zakresie zapobiegania pożarom i wybuchom pyłów, neutralizacji ładunków elektrostatycznych, wentylacji zapobiegającej deflagracji oraz zapobiegania eksplozjom.

Odpylacz workowy z wejściem

Do dużego przepływu gazu, kiedy powierzchnia materiału filtracyjnego przekracza 418 m². Odpylacz workowy czyszczony sprężonym powietrzem, do wyboru z pierścieniem Snapband lub złączem Camlock, zapewniającym dokładne uszczelnienie pomiędzy workiem a blachą sitową. Możliwość stosowania worków o długości 8, 12 lub 14 stóp (2,4, 3,7 lub 4,3 m).

 • Ciśnienie projektowe od 4250 Pa (dostępne wyższe parametry)
 • Całkowicie spawana konstrukcja stalowa
 • Komponenty o rozmiarach umożliwiających transport
 • Przygotowanie podzespołów do montażu śrubami lub poprzez spawanie
 • Wiele systemów powłok
 • Dostępne ogrzewanie płaszcza i izolacja
 • Stalowe kosze podtrzymujące worki odpowiednie do zastosowania
 • Worki można poddać inspekcji i wyjąć od strony czystego powietrza
 • Prace konserwacyjne wykonywane wewnątrz obudowy
 • Głowice sprężonego powietrza są wstępnie zmontowane i okablowane
 • Temperatura robocza odpowiednia do większości zastosowań
 • Zawory czyszczenia impulsowego dostosowane do danego środowiska i zastosowania
 • Bogata gama elementów sterujących i oprzyrządowania
 • W zależności od potrzeb wykończenie spełniające wymagania NFPA w zakresie zapobiegania pożarom i wybuchom pyłów, neutralizacji ładunków elektrostatycznych, wentylacji zapobiegającej deflagracji oraz zapobiegania eksplozjom.