Odpylacze cylindryczne

Cylindryczne filtry czyszczone impulsem sprężonego powietrza

Cylindryczne odpylacze czyszczone impulsem sprężonego powietrza Nederman MikroPul przeznaczone są do zastosowań wysokopróżniowych i wysokociśnieniowych.

Cylindryczne odpylacze czyszczone impulsem sprężonego powietrza Nederman MikroPul dostosowane są do pracy przy wysokim wewnętrznym lub zewnętrznym ciśnieniu statycznym. Często wybierane są do zastosowań wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych, a także stycznych wlotów (zmniejszających obciążenie worka).

Do typowych zastosowań należy suszenie rozpyłowe, separacja, mielenie węgla, mieszanie, produkcja żywności, załadunek wagonów kolejowych i odbiór produktów. Powszechnie filtrowane są pyły szlifierskie, drobne włókna, zboże i celuloza (środkowe zdjęcie powyżej pokazuje dwa filtry workowe typu W z wlotami stycznymi do filtrowania pyłu celulozowego).

Model z wlotem stycznym

Odpylacz z wlotem stycznym Mikro-Pulsaire® nadaje się do mediów przepływających z prędkością do 6,1 m/min (20 FPM). Wlot pełni rolę cyklonu: wprawia powietrze w wir, dzięki czemu ciężkie cząstki przenoszone są w stronę ścian, a następnie do zasobnika. Drobne cząstki zbierane są w filtrach workowych. Modele tej konstrukcji mają wydajność 1700 – 100 000 m²/hr (1000 – 60 000 CFM).

 • Ciśnienie projektowe od 4250 Pa do urządzeń spełniających wymogi ASME
 • Worki wyjmowane od góry lub od dołu
 • Wiele systemów powłok
 • Dostępne ogrzewanie płaszcza i izolacja
 • Stalowe kosze podtrzymujące worki odpowiednie do zastosowania
 • Różne rodzaje materiałów filtracyjnych, odpowiednie do zastosowania (skład chemiczny, skuteczność, temperatura)
 • Zwężki Venturiego z aluminium, stali lub stali nierdzewnej
 • Zaciski worków ze stali nierdzewnej
 • Głowice sprężonego powietrza są wstępnie zmontowane i okablowane
 • Zawory czyszczenia impulsowego dostosowane do danego środowiska i zastosowania
 • Bogata gama elementów sterujących i oprzyrządowania
 • W zależności od potrzeb wykończenie spełniające wymagania NFPA w zakresie zapobiegania pożarom i wybuchom pyłów, neutralizacji ładunków elektrostatycznych, wentylacji zapobiegającej deflagracji oraz zapobiegania eksplozjom.