W Centrum Wiedzy Nederman znajdziesz najnowsze wiadomości branżowe

Recykling akumulatorów ołowiowych: studium przypadku

Akumulatory ołowiowo-kwasowe można w dużym stopniu poddać recyklingowi, odzyskując niekiedy ponad 97% materiału, wiąże się to jednak z poważnymi zagrożeniami zdrowia.

Ołów jest znaną substancją rakotwórczą, którego wpływ na zdrowie jest dobrze udokumentowany, zaś kwasy mogą reagować z powietrzem, tworząc korozyjne gazy.

Podczas demontażu akumulatorów, separacji ołowiu i przetapianiu go, mogą się uwalniać mikroskopowe cząstki ołowiu. Obecność cząstek ołowiu w powietrzu stanowi zagrożenie fizjologiczne, dlatego jego stężenie jest ściśle regulowane przez prawo.

Systemy filtrowentylacji muszą minimalizować zagrożenia stwarzane przez ołów unoszący się w powietrzu. Jednak powszechnie stosowane filtry z membraną PTFE nie wystarczą do wychwycenia ołowiu w takich ilościach, aby spełnić wymagania prawne. Ponadto standardową praktyką jest instalowanie wysokosprawnych filtrów HEPA na wylocie standardowego odpylacza.

Wadą takiego podejścia jest konieczność regularnej wymiany wkładów HEPA, na czas której wyłączyć trzeba cały system filtrowentylacyjny i wstrzymać procesy recyklingu. Przestoje tego typu kosztują przedsiębiorstwo wiele godzin straconej pracy.

Firma MikroPul opracowała rozwiązanie tego problemu

Zamiast pojedynczej baterii filtrów HEPA w kanale wylotowym, firma MikroPul proponuje podzielenie filtrów HEPA na cztery (4) jednakowe baterie, przypisane do czterech osobnych modułów filtra workowego. Rozmiar filtra workowego wymaga, aby jednocześnie pracowały 3 moduły, jeden z nich można więc odizolować w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, podczas gdy pozostałe pracują dalej. Rezultatem jest znaczne ograniczenie przestojów w recyklingu.

Oprócz unikalnej konstrukcji, filtr workowy czyszczony impulsem sprężonego powietrza MikroPulsaire firmy MikroPul wykorzystuje również inne sprawdzone technologie zapewniające oszczędność czasu. Na przykład system sterowania jest w stanie określić, w którym rzędzie znajduje się zepsuty worek, co znacznie przyspiesza wymianę.

MikroPul ma kilka obiektów wzorcowych, w których modułowe filtry HEPA obsługują piece karuzelowe, a także wiele innych zastosowań. Dzięki ograniczeniu przestojów systemy te dają realne zyski.

Natomiast skrubery MikroPul i filtry kartridżowe stanowią niezawodny element innych etapów recyklingu akumulatorów.

Modernizacja z wykorzystaniem rozwiązań tego typu stanowi znakomitą okazję zwiększenia efektywności operacyjnej.