Nederman MikroPul – Branże, które obsługujemy

Żelazostopy, krzem metaliczny

Nederman MikroPul to czołowy dostawca przemysłowych systemów filtracji powietrza, odpylaczy workowych i innych, filtrów i odpylaczy czyszczonych przedmuchem wstecznym, odpylaczy kartridżowych i urządzeń do odprowadzania pyłu.

Żelazostopy to różne stopy żelaza o wysokiej zawartości jednego lub kilku pierwiastków takich jak mangan, chrom, nikiel lub krzem.
Wykorzystywane są w produkcji stali i stopów. Stopy nadają określone właściwości stali i żeliwu oraz pełnią ważną rolę w produkcji, dlatego są ściśle powiązane z przemysłem żelaza i stali, który jest czołowym konsumentem żelazostopów.

Krzem metaliczny używany jest w branży pierwotnego i wtórnego wytopu aluminium do zwiększania wytrzymałości aluminium; dlatego jest silnie powiązany z przemysłem samochodowym.
Ze względu na swoje nieszkodliwe właściwości krzemionka stosowana jest również jako podstawa past silikonowych, środków poślizgowych, smarów i żywic, środków przeciwpieniących, środków do zmiękczania tkanin i codziennych towarów konsumpcyjnych takich jak produkty do pielęgnacji skóry i włosów.

Krzemionkę stosuje się też w szybko rozwijających się branżach szybkiej komunikacji i energii słonecznej. Produkcja chipów półprzewodnikowych, światłowodów i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych jest możliwa dzięki właściwościom przewodzenia krzemionki.

Żelazostopy i krzem metaliczny produkowane są głównie w piecach łukowych poprzez redukcję rud metali z wykorzystaniem węgla w różnych postaciach: wiórów drewnianych, węgla kamiennego, węgla drzewnego lub koksu. W procesie tym powstają duże ilości gorących, zapylonych dymów, które trzeba oczyścić przed uwolnieniem do atmosfery.
Coraz częściej wychwytywane cząstki są wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Opary krzemionkowe (mikrokrzemionka) są powszechnie dodawane do betonu cementowego w celu polepszenia jego właściwości, szczególnie wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości wiązania i odporności na ścieranie.

Firma Nederman MikroPul (wcześniej FILTER-MEDIA) od 40 lat współpracuje z dostawcami pieców łukowych i producentami żelazostopów, projektując i dostarczając systemy odpylania o wydajności do 1,5 miliona m³/h.

Nederman MikroPul oferuje także rozwiązania do produkcji mikrokrzemionki, w tym do magazynowania, zagęszczania i pakowania oparów krzemionkowych.