Wartość dla starszych kierowników

Nasza wartość dla starszych kierowników

Dla starszych kierowników dążących do osiągnięcia i utrzymania zgodności z przepisami dotyczącymi ekologii lub BHP, uniknięcia przestojów w produkcji i lepszego odzysku materiałów

Nasze rozwiązania to odpowiedź na kluczowe wyzwania filtrowania substancji toksycznych

 • Lepki, ciężki ołów
 • Odpowiednia dystrybucja zanieczyszczonych gazów do każdego worka filtracyjnego
 • Wymiana i serwis worków bez przerywania pracy innych modułów
 • Wybór worków filtracyjnych wykonanych z właściwych materiałów
 • Obróbka kondensatu gazu w celu uniknięcia korozji sprzętu znajdującego się na zewnątrz przez SO2 i SO3
 • Wybór właściwych skruberów w celu minimalizacji kosztów konserwacji
 • Kompleksowy projekt systemu uwzględniającego wymagania w zakresie powietrza i wody z płynnym podawaniem z wyposażenia procesowego
 • Efektywne wychwytywanie toksycznych pyłów metalowych u źródła
 • Równowaga pomiędzy skutecznością wychwytywania a zużyciem energii w rzadko używanych obszarach roboczych
 • BHP personelu mającego kontakt z substancjami toksycznymi

Procesy związane z produkcją i recyklingiem akumulatorów ołowiowo-kwasowych, którymi się zajmujemy, to m.in:

 • Przygotowanie wsadu
 • Rozdrabnianie
 • Wytapianie
 • Rafinacja / odlewanie
 • Usuwanie żużlu
 • DML – Direct Metallic Lead
 • Piec do wytapiania
 • Odpowietrzanie zbiorników
 • Formowanie elektrod
 • Systemy wysokiego podciśnienia do odciągu pyłów i dymów u źródła

W przeciwieństwie do innych dostawców systemów filtrowentylacyjnych, oferujemy produkty dostosowane do wymagań obróbki substancji toksycznych:

Modułowe filtry czyszczone impulsem sprężonego powietrza

 • Konstrukcja modułowa umożliwia wymianę worków i prowadzenie prac serwisowych bez przerywania pracy pozostałych modułów i powodowania przestojów w produkcji
 • Systemy transportu materiału muszą być zaprojektowane z uwzględnieniem dużej gęstości (masy) ołowiu
 • Konfiguracja wlotu do filtra workowego również uwzględnia lepkość i masę ołowiu
 • Odpowiednia dystrybucja zanieczyszczonych gazów do każdego worka filtracyjnego
 • Wybór worków filtracyjnych wykonanych z właściwych materiałów

Nasze modułowe filtry czyszczone impulsem sprężonego powietrza >>

Modułowe filtry czyszczone impulsem sprężonego powietrza mogą być stosowane w następujących procesach związanych z recyklingiem akumulatorów:

 • Przygotowanie wsadu
 • Rozdrabnianie
 • Wytapianie
 • Rafinacja / odlewanie
 • Usuwanie żużlu
 • DML – Direct Metallic Lead

Płuczki (skrubery)

 • Obróbka kondensatu gazu w celu uniknięcia korozji sprzętu znajdującego się na zewnątrz przez SO2 i SO3
 • Wybór skruberów dostosowanych do charakterystyki procesu w celu minimalizacji kosztów konserwacji
 • Kompleksowy projekt systemu uwzględniającego wymagania w zakresie powietrza i wody z płynnym podawaniem z wyposażenia procesowego
 • Nasze płuczki (skrubery) >>

Nasze płuczki (skrubery) >>

Płuczki (skrubery) mogą być stosowane w następujących procesach związanych z recyklingiem akumulatorów:

 • Piec do wytapiania
 • Odpowietrzanie zbiorników
 • Formowanie elektrod

Systemy wysokiego podciśnienia

 • Efektywne wychwytywanie toksycznych pyłów metalowych u źródła
 • Równowaga pomiędzy skutecznością wychwytywania a zużyciem energii w rzadko używanych obszarach roboczych
 • Więcej informacji w witrynie nederman.com >>

Systemy wysokiego podciśnienia mogą być stosowane w następujących procesach związanych z recyklingiem akumulatorów:

 • Rozdzielanie, transport i przechowywanie

Więcej informacji o recyklingu akumulatorów ołowiowych w witrynie Battery Council International

Nasze najnowsze studium przypadku pokazuje, jak rozwiązujemy problem recyklingu akumulatorów ołowiowych