Nasza wartość dla kierowników zakładów i specjalistów ds. konserwacji

Dla kierowników chcących unikać przestojów w produkcji, planować prace serwisowe i wybierać właściwe materiały

Nasze rozwiązanie dla inżynierów i techników konserwacji to usługi zaawansowane i modernizacja sprzętu

 • Eksperci w zakresie recyklingu akumulatorów ołowiowo-kwasowych, licencjonowani technicy
 • Instalacja i odbiór techniczny
 • Rozwiązania do monitorowania wydajności, kompatybilne ze wszystkimi platformami

Usługi zaawansowane

Dbałość o spełnienie wymagań przepisów dotyczących zanieczyszczeń jest szczególnie istotna w przypadku systemów starszych lub niepoddawanych regularnym zabiegom konserwacyjnym. Nasza analiza działania filtrów często owocuje ważnymi informacjami na temat koniecznych prac naprawczych lub konserwacyjnych, których nie uzyskaliby wykonawcy o niższych kwalifikacjach. Warto rozważyć poniższe działania:

 • Cykle konserwacji zapobiegawczej przeprowadzane przez specjalistów w zakresie filtrów
 • Analiza materiałów filtracyjnych pod kątem wydłużenia okresu eksploatacji worków
 • Naprawa źle działających odpylaczy workowych wszystkich producentów
 • Wprowadzenie ciągłego monitorowania uszkodzeń worków, wydajności silników i wentylatorów, drożności kanałów
 • Wydajne systemy zasobników
 • Licencjonowani i kompetentni technicy serwisu pomagają zapewnić bezpieczeństwo pracy w zakładzie
 • Dokładne i aktualne sprawozdania z planami działań naprawczych

Nasze usługi zaawansowane >>

W odróżnieniu od przedsiębiorstw oferujących ogólne usługi serwisowe i naprawcze:

 • Zatrudniamy personel wykwalifikowany i licencjonowany w zakresie bezpieczeństwa
 • Zapewniamy precyzyjną identyfikację części i systemów
 • Dysponujemy pełnią możliwości w zakresie serwisu, rozwiązań cyfrowych, części i przeglądów

Więcej informacji o recyklingu akumulatorów ołowiowych w witrynie Battery Council International

Nasze najnowsze studium przypadku pokazuje, jak rozwiązujemy problem recyklingu akumulatorów ołowiowych