Wartość dla liderów korporacyjnych

Nasza wartość dla liderów korporacyjnych

Dla liderów, którzy chcą zmniejszyć ryzyko dla marki, zmaksymalizować moce produkcyjne i osiągnąć zamierzony poziom rentowności

Nasze rozwiązanie dla liderów korporacyjnych to usługi zaawansowane

  • Doświadczenie w filtrowentylacji dla zakładów produkcji i recyklingu akumulatorów ołowiowo-kwasowych
  • Zgodność z celami korporacyjnymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju
  • Pełna gama rozwiązań posprzedażowych i monitoringu, kompatybilna z wszystkimi liniami odpylaczy i filtrów

W odróżnieniu od lokalnych przedsiębiorstw serwisowych:

  • Dostarczamy usługi i sprzęt na skalę globalną i krajową
  • Oferujemy zaufane rozwiązania gwarantujące zgodność z wymogami prawa
  • Weryfikujemy wydajność instalowanych rozwiązań
  • Dysponujemy pełnią możliwości w zakresie serwisu, rozwiązań cyfrowych, części i przeglądów

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju przez firmę Nederman

Nasze najnowsze studium przypadku pokazuje, jak rozwiązujemy problem recyklingu akumulatorów ołowiowych