Nederman MikroPul – Branże, które obsługujemy

Krzemionka

Dwutlenek krzemu (SiO2) to materiał bardzo drobnoziarnisty, ścierny i lekki. Osoby, które kiedykolwiek dotykały tego drobnego proszku, wiedzą, jakie wyzwanie stanowi on dla sprzętu odpylającego.

Dwutlenek krzemu (SiO2) to uniwersalny związek chemiczny, używany jako środek zagęszczający i przeciwzbrylający dodawany do proszków. Podobnie jak silikażel (żel krzemionkowy), może pełnić funkcję środka suszącego. W kosmetykach używany jest, ponieważ rozprasza światło. W produktach takich jak pasta do zębów wykorzystywany jest ze względu na swoje właściwości ścierne. Może być wypełniaczem w elastomerach silikonowych i regulatorem lepkości w farbach, powłokach, tuszach drukarskich, klejach i nienasyconych żywicach poliestrowych. Wykorzystywany jest też w produkcji żwirku do kocich kuwet oraz jako materiał podstawowy w produkcji paneli izolowanych próżniowo. Ponadto produkcja w przemyśle fotowoltaicznym i półprzewodnikowym opiera się na przetwarzaniu SiO2.

Firma Nederman MikroPul dostarczyła 20 klientom na całym świecie ponad 160 odpylaczy do zastosowania na różnych etapach produkcji SiO2, największy o przepływie gazu 55 000 m³/h. Liczba worków filtracyjnych w najmniejszych urządzeniach wynosiła 1, w największym 800.