Odpylacze do przemysłu tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne

Systemy odpylające w tej branży często działają pod silną presją ze względu na charakterystykę produkcji tworzyw sztucznych. Nederman MikroPul dostarcza systemy odpylające czyszczone impulsem sprężonego powietrza do obsługi strumieni gazu pod wysokim ciśnieniem, trujących i wybuchowych. (Na prawym zdjęciu powyżej widać odpylacz workowy Mikro-Pulsaire 36S-8-80 TRP z panelem eksplozyjnym.)

Modernizacja istniejących systemów odpylających może zwiększyć wydajność filtrowania i obniżyć koszty konserwacji. Poniżej znajduje się link do studium przypadku, w którym opisujemy, jak firma Nederman MikroPul zwiększyła wydajność odpylacza w zakładzie produkcji PCW aż o 40%, jednocześnie obniżając koszty wymiany filtrów poprzez polepszenie żywotności worków.