Nederman MikroPul – Branże, które obsługujemy

Detergenty

Jedno z najpowszechniejszych zastosowań detergentów to pranie odzieży. Skład detergentów jest złożony i odzwierciedla różnorodność zastosowań oraz dużą rywalizację na rynku konsumenckim. Uogólniając, detergenty pralnicze zawierają zmiękczacze wody, środki powierzchniowo czynne (surfaktanty), wybielacze, enzymy, rozjaśniacze, substancje zapachowe i wiele innych związków. Na skład detergentu duży wpływ ma temperatura wody podczas prania i zwyczaje panujące w danym kraju.

Do głównych komponentów detergentów pralniczych należą anionowe środki powierzchniowo czynne, wypełniacze aktywne, środki zmiękczające wodę i środki zapobiegające wtórnemu osadzaniu się brudu. Detergenty wyższej klasy zawierają enzymy i rozjaśniacze optyczne. Niektóre płynne detergenty zawierają niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Firma Nederman MikroPul dostarczyła ponad 600 odpylaczy do zastosowania na różnych etapach produkcji detergentów przez światowych liderów w tej branży. Pod względem przepływu gazu największy to 210 000 m³/h. Liczba worków filtracyjnych w najmniejszych urządzeniach wynosiła 2, w największym 1872.