Odpylacze dla przemysłu asfaltowego

Kruszywa, Cement & Wapno

Firma Nederman Mikropul Poland wraz z całą grupą Nederman, dostarcza z powodzeniem urządzenia i kompletne instalacje odpylające. Istotną częścią naszego doświadczenia i kompetencji w tym zakresie jest realizacja systemów odpylania dla procesów technologicznych realizowanych w wydobywaniu i przetwórstwie kruszyw oraz w procesach produkcji cementu i wapna.

Produkowane przez nas urządzenia i projektowane rozwiązania w zakresie odpylania zapewniają skuteczną filtrację zapylonego powietrza i gazów z procesów technologicznych występujących w kopalniach kamienia, cementowniach i zakładach wapienniczych. Mamy świadomość, że większość z nich na każdym etapie produkcji wymaga zastosowania odpowiednich instalacji odpylających, od małych jednostek stanowiskowych po duże filtry technologiczne (w tym w wersjach wysokotemperaturowych i ATEX).

Oferta naszych urządzeń dla tej branży obejmuje kilka grup produktów:

 • Separatory wstępne, odpylacze cyklonowe
 • Filtry patronowe
 • Filtry workowe z pionowymi workami regenerowane sprężonym powietrzem
 • Filtry workowe z płaskimi workami regenerowane sprężonym powietrzem lub przedmuchem wstecznym za pomocą wentylatora promieniowego

Uzupełniłem są wysokosprawne wentylatory przemysłowe CombifabF z napędami bezpośrednim, sprzęgłowym lub przekładniowym.

Wybrane systemy i instalacje odpylania dzięki którym Nederman Mikropul zapewnia wsparcie dla technologii produkcyjnych w przemyśle cementowo-wapienniczym:

 • Odpylanie kruszenia, mielenia, przesiewania i transportu kamienia wapiennego
 • Odpylanie suszarni kruszyw i innych materiałów
 • Odpylanie składowisk i załadunek materiałów sypkich (cement, wapno, popioły) w silosach i zbiornikach magazynowych
 • Odpylanie transportu, ważenia i konfekcjonowania cementu, wapna, popiołów
 • Odpylanie młynów cementu, klinkieru, węgla
 • Odpylanie pieców
 • Odpylanie suszarni oraz linii magazynowania i dozowania paliw alternatywnych typu RDF, osadów ściekowych itp. za pomocą urządzeń i instalacji (zgodnych z dyrektywami dotyczącymi ATEX) dla pyłów tworzących wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne).