Nederman MikroPul – Branże, które obsługujemy

Sadza

Umiejętności inżynieryjne stanowią fundament sukcesu firmy Nederman MikroPul, która od ponad 50 lat oferuje wydajne rozwiązania do ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz instalacje odpylające.

Sadza stosowana jest głównie jako wypełniacz wzmacniający opony samochodowe. Kolejny segment wykorzystania sadzy to pasy i inne produkty gumowe. Sadza jest wreszcie używana w tonerach do fotokopiarek i drukarek laserowych, oraz w innych tuszach i farbach jako pigment.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania ciężkich produktów ropopochodnych takich jak smoła z fluidalnego krakingu katalitycznego, smoła pogazowa, smoła z krakingu etylenu i oleje aromatyczne. Sadza to ogólna nazwa różnych produktów produkowanych z wykorzystaniem różnych technologii z różnych surowców. Powszechne rodzaje to sadza acetylenowa, sadza kanałowa, sadza piecowa, sadza lampowa i sadza termiczna.

We wszystkich technologiach produkcji cząstki sadzy są zawieszone w gazach procesowych w wysokiej temperaturze; gazy te zawierają znaczne ilości CO, CO2 i H2 (oraz SO2, zależnie od składu surowca). Separacja cząstek od gazów procesowych odbywa się w filtrach workowych, stanowiących integralną część wyposażenia linii produkcyjnej. Cząstki sadzy zbierające się w workach filtracyjnych Nederman MikroPul (wcześniej FILTER-MEDIA) są przekształcane w pelety. Gazy procesowe są wykorzystywane jako paliwo w kotłach do produkcji pary i elektryczności.