Dyfuzor CascadAir

Dyfuzor CascadAir

Nasz dyfuzor CascadAir może znacznie usprawnić działanie nowych lub istniejących odpylaczy dzięki nowoczesnej, unikalnej konstrukcji wlotu.

Filtry tkaninowe (odpylacze) używane do ograniczania zanieczyszczenia lub wychwytywania proszków napotykają problemy ze ścieraniem, słabym wyrzucaniem zebranego materiału, wysokim spadkiem ciśnienia i małą żywotnością filtrów. Dla filtrów z zasobnikiem na wlocie firma MikroPul opracowała dyfuzer gazów wlotowych CascadAir™. Zmniejszając ilość cząstek stałych i prędkość gazu, CascadAir™:

  • eliminuje ścieranie powodowane przez gwałtowne uderzenia cząstek ściernych;
  • pomaga w wyrzucaniu zebranego materiału, gdyż przy mniejszych turbulencjach cząstki łatwo wpadają do leja zsypowego;
  • eliminuje spadek ciśnienia na filtrze. W przypadku filtrów tkaninowych czyszczonych impulsem sprężonego powietrza, mniejsze turbulencje oznaczają mniejsze obciążenie filtrów materiałem. Mniejsze obciążenie przekłada się na redukcję placka filtracyjnego, a co za tym idzie, mniejszy spadek ciśnienia.