Odciąg pyłów potencjalnie wybuchowych

Pyły wybuchowe

Odciąg pyłów potencjalnie wybuchowych

Pyły wybuchowe stwarzają jedno z najpoważniejszych zagrożeń w środowiskach produkcyjnych. Kiedy pył wchodzi w kontakt z odpowiednim stężeniem tlenu, może dojść do wybuchu. Potrzebne jest tylko źródło zapłonu.

Wybuch może nie być ograniczony do najbliższej okolicy. Niewielki wybuch pyłu wokół źródła zapłonu rozprzestrzenia się na resztę zakładu. Początkowy wybuch unosi pyły w innych częściach zakładu, po czym dochodzi do zapłonu tego pyłu. Wtórny wybuch może być poważny i spowodować szkody materialne, a także obrażenia lub nawet śmierć pracowników. Poważnym niebezpieczeństwom związanym z nagromadzeniem pyłu wybuchowego można zapobiec, stosując odpylacze. Nederman jest czołowym producentem sprawdzonych odpylaczy wykorzystywanych do kontroli pyłu i ograniczania ryzyka pożaru i wybuchu.

Pyły wybuchowe i przestrzenie zagrożone wybuchem występują w najróżniejszych miejscach pracy.

Pyły z materiałów organicznych, materiałów kompozytowych/syntetycznych i metali mogą być wybuchowe i konieczne jest zadbanie o środki zapobiegania wybuchom. Wspólnota Europejska wprowadziła dwie dyrektywy dotyczące przestrzeni zagrożonych wybuchem i pyłów wybuchowych (tzw. dyrektywy ATEX), które weszły w życie 1 lipca 2003 r. i 1 lipca 2006 r. Wdrożenie tych dwóch dyrektyw wzmocniło ochronę przed wybuchami poprzez obowiązkowe działania techniczne i organizacyjne. W Ameryce Północnej obowiązują podobne regulacje określone w normach NFPA

Jako czołowy ekspert w dziedzinie filtrowentylacji przemysłowej, firma Nederman opracowuje produkty zgodne z wymaganiami ATEX i spełniające najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa.

Czy te odpady są wybuchowe?

Przedstawione na naszym filmie informacje o pyłach wybuchowych dotyczą wszystkich pyłów wybuchowych. Na poniższym filmie testujemy kilka próbek pyłu drzewnego, żeby zobaczyć, co stanie się, kiedy unoszący się w powietrzu pył wejdzie w kontakt ze źródłem zapłonu. Zapobieganie wybuchom pyłu